неблагоприличен

неблагоприличен
прил. - неприличен, невъзпитан, некоректен, нахален
прил. - непристоен, циничен
прил. - нереден, неподобаващ

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • некоректен — прил. невъзпитан, неприличен, невежлив, неучтив, груб прил. нелоялен, нечестен, непочтен прил. неблагоприличен, нереден, неподобаващ, непристоен …   Български синонимен речник

  • неподобаващ — прил. неподходящ, неподходен, неотговарящ, несъответствуващ, неприспособим, несъобразен, непригоден, несъвместим, неудобен, неуместен прил. недостоен, неприличен, непристоен прил. неблагоприличен, нереден, некоректен …   Български синонимен речник

  • неприличен — прил. срамен, непристоен, безсрамен, недостоен, невъзпитан, безочлив, груб, неучтив, непочтен, безчестен, нереден, некоректен прил. циничен, нецензурен прил. вулгарен, прост, просташки прил. неизискан, долен, мръсен прил. непрефинен прил …   Български синонимен речник

  • непристоен — прил. неприличен, безсрамен, невъзпитан, безочлив, недостоен, непочтен, циничен, нахален прил. груб, вулгарен, прост, просташки прил. неблагоприличен, нереден, неподобаващ, некоректен прил. неподходящ, прекалено свободен, лишен от достойнство… …   Български синонимен речник

  • нереден — прил. нередовен, непорядъчен, не като хората, неприличен, ненормален, не както трябва, не в реда на нещата прил. лош, несправедлив, неморален, грешен прил. неблагоприличен, неподобаващ, некоректен, непристоен …   Български синонимен речник

  • циничен — прил. безсрамен, безнравствен, покварен, срамен, нецензурен, неприличен, непристоен, мръсен, цапнат в устата, нахален, арогантен, дързък, нагъл, дебелоок прил. груб, вулгарен, прост, невъзпитан, просташки прил. грубо откровен, скептичен прил.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”